Så här går det till efter du tecknat factoringavtal med Paylevo:

 

  1. Din kund uppger hans eller hennes mobilnummer vilket Paylevo använder för att identifiera samt inhämta en kreditupplysning om kunden.
  2. En pinkod skickas till kunden för att ytterligare säkerställa dennes identitet.
  3. Paylevo utför en kreditprövning vilket kan resultera i ett jakande eller nekade svar.
  4. Mot bakgrund av den information du som handlare mottar kan du välja att acceptera att köp sker mot faktura och fordran uppstår mellan dig som handlare och din kund.
  5. Paylevo förvärvar fordran och sätter in pengar på ett av dig angivet konto enligt avtalad tid.
  6. Paylevo skickar fakturan till din kund.